Shipping and returns

Prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten binnen Nederland.
Voor bestellingen buiten Nederland bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele douane- en importheffingen.Het risico tijdens transport is voor Mo3. Het risico gaat op u over op het moment van aflevering. Het risico voor eventuele retourzending is voor u.
Mo3 streeft ernaar om uw bestelling binnen Nederland binnen 5-9 dagen na betaling te leveren.

Leveringstijden zijn indicatief en overschrijding ervan geeft u geen recht op schadevergoeding of de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden,
tenzij de overschrijding zodanig is dat van u redelijkerwijs niet verwacht kan worden de koopovereenkomst in stand te laten.
U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd. Als door uw toedoen of nalaten levering niet mogelijk is, zal u alle aanvullende kosten aan M03 verschuldigd zijn. De eigendom van het product gaat pas op u over als u al het verschuldigde aan Mo3 heeft voldaan.